Świat w erze globalizacji klasa 8 youtube

Pobierz

Temat: Podsumowanie działu optyka.- od 4.05.20r.. Kielecka 20, 26-060 Chęciny .Atlas Od starożytności do współczesności to nieoceniona pomoc w nauce historii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.. Ten proces ma wielu zwolenników jak równiez wielu przeciwników.SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE VIII Klikając w temat zostaniesz tam bezpośrednio przeniesiony.. Można przepisać "To już wiem", lub sporządzić samodzielnie.Online klasa 8.. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw.. Wszystkie aspekty globalizacji są ze sobą powiązane i przenikają się.. Pod koniec lekcji napiszecie kartkówkę z tematów 1- 3.. Obejrzyj prezentację i odpowiedz w zeszycie na pytania -Quiz postawione na końcu poniższej prezentacji.TEMAT: Świat w erze globalizacji.. Temat: Świat w erze globalizacji.. Zostaną podane uczniom podczas lekcji onlineKLASA VIII a W związku z poniedziałkowymi konsultacjami, dokonamy zamiany terminu zajęć.. Przypominam o projekcie z historii: Projekt_-_klasy_VIII.pdfŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI.. Świat po ł ączony skomplikowaną siecią powiązań.TEMAT: Świat w erze globalizacji.. Niżej podaję link do prezentacji, która pomoże Wam .Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie..

Temat: Świat w erze globalizacji.

100 oryginalnych panoram Westerplatte, w które .Uczeń: - rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy - w tym proste i prawidłowe,- stosuje wzory na pola figur płaskich,- stosuje twierdzenie Pitagorasa,- oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów.. Tekst w podręczniku.. Lektury obowiązkowe.. Jana Kochanowskiego w Chęcinach .. Lekcja on-line odbędzie się dnia 26 maja (wtorek), o godz. 10.50.. WOJNA III RZESZY Z ZSRS 4.. Karty pracy, ćwiczenia interaktywne.. (część 1.). Zakładka: Klasa VIII.. Proces ten zostaje nazwany globalizacją.. NAJAZD NIEMIEC NA POLSKĘ -POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ 2.. Za chwilę wciągnie Was nowy świat, z wieloma pułapkami, pokusami i zagrożeniami.. Przeczytaj temat na stronie 257-265.. Świat w erze globalizacji.historia Zapoznaj się z tematem - podręcznik s.257-261.Szkoła Podstawowa im.. Pod koniec XX wieku dochodzi do zacieśnienia stosunków gospodarczych, militarnych, politycznych i kulturalnych między wieloma państwami na świecie.. Pogłębieniu tego procesuŚwiat w erze globalizacji.. Coś co dotyczy globu.. Globalizacja to zjawisko wynikające z tego, że nowoczesna technika oraz możliwości podróżowania i komunikacji uczyniły z naszego wielkiego świata.. małą planetę.. Ma to swoje konsekwencje również dla ekonomii.. Matematyka_lekcja47.. Proces ten zostaje nazwany globalizacją..

2.Temat: Świat w erze globalizacji.

Hm, duża sprawa.. W zeszycie wyjaśnij pojęcie: globalizacja, kultura masowa, rewolucja informacyjna, demokracja liberalna.. Wyzwania współczesnego świata.. Na co zwracamy uwagę: kompetencje prezydenta, wybory prezydenckie, procedura tworzenia rządu, zadania Rady Ministrów.. Przeczytaj w podręczniku temat Polska w NATO i UE- str.253-256.. Zjawisko ma wielu zwolenników ale również wielu przeciwników.. Świat w erze globalizacji.historia Zapoznaj się z tematem - podręcznik s .Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału IV - Polska po II wojnie światowej Proszę zapoznać się z zagadnieniami na test podsumowujący rodział IV: Polska po II wojnie światowejTemat: Świat w erze globalizacji.. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane .Klasa 8 Temat: Świat w erze globalizacji.. moi Drodzy to już ostatnia lekcja informatyki w kl. 8: jesteśmy już myślami bliżej wakacji.. Zapiszcie te godziny w wybranym czasie dodając lub odejmując godziny.. Jest to .Tematy lekcji zawsze zapisujemy w zeszycie Data Klasa 8 09.06.2020 Historia Temat: Świat w erze globalizacji Celem lekcji jest zapoznanie się z pojęciem globalizacji oraz jaki ma ona wpływ na nasze życie.. Pod koniec XX wieku dochodzi do zaciśnienia stosunków gospodarczych,militarnych politycznych i kulturalnych między wieloma państwami na świecie..

Omówimy temat: "Świat w erze globalizacji".

Zwróć uwagę na: różne przejawy globalizacji, cele ruchów antyglobalistycznych, przemiany społeczne i kulturowe przełomu XX i XXI wieku.. Ułatwia kształcenie ważnej umiejętności przedmiotowej - lokalizacji czasowo--przestrzennej wydarzeń historycznych z dziejów Polski, Europy i świata.. e-mail: 8.00-18.00 02.06.2020 Język polski Przygotowujemy się do egzaminu.. Wymień problemy współczesnego świata .te godziny w wybranym czasie dodając lub odejmując godziny.. POLITYKA OKUPACYJNA III RZESZY 5.Poniedziałek, 22.06.2020 r. Temat: Wirtualny Spacer po terenie historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte Projekt poświęcony historii bohaterskiej obrony półwyspu, wzbogacony o mapy, archiwalne filmy, relacje obrońców Westerplatte z Archiwum Polskiego Radia oraz nagrania ich wcześniej niepublikowanych wspomnień.. Temat: Rozwiązywanie zadań - arkusze egzaminu z 2020 roku.. Wyzwania wspó ł czesnego świata.. Globalizacja.. Oglądamy filmy, wykonujemy zadania multimedialne, pracujemy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń według wskazówek zawartych w załączniku.świecie.. 19 czerwca 2020 19 czerwca 2020 Dominika Wojtkowska .. Świat w erze globalizacji.. Czytaj dalej.. Napisz, co to jest globalizacja i przedstaw jej przyczyny.Klasa 8.. Zadanie wykonajcie w zeszycie a zdjęcia wyślijcie na mojego maila KONSULTACJE: wtorek godz. 14.00-15.00, adres e-mail: Justyna Schiller 4..

8 klasaCoś co dotyczy globu.

Proszę zapisać tematy lekcji w zeszycie i pod tematami opracować notatkę.. Atlas historyczny Około 200 czytelnych map, które prezentują najważniejsze wydarzenia i zjawiska polityczne .. Zapoznajcie się z tekstem w podręczniku str.140 - 143, a także z Konstytucją art. 126 - 162.. Dla przypomnienia - co to jest globalizacja?. e-dziennik Librus.. Poznasz różne przejawy globalizacji, Cele ruchów antyglobalistycznych, Przemiany społeczne i kulturowe przełomu XX i XXI w. Zapoznaj się tekstem w podręczniku str.257 -261 .. Wszelkie informacje odnośnie lekcji wysyłam o godz. 10.00 na Wasze maile.. Ano duża: globalizacja to zjawisko wynikające z tego, że nowoczesna technika oraz możliwości podróżowania i komunikacj.Temat: Świat w erze globalizacji notatka Poj cie globalizacji oznacza wzrost ró nego rodzaju powi za mi dzy ró nymi ę ż ą ń ę ż przedmiotami ycia mi dzynarodowego oraz wzajemne, najcz ciej asymetryczne ż ę ęś oddzia ywania we wszystkich sferach ycia spo ecznego, od umi dzynarodowienia ł ż ł ęGlobalizacja to wzrost współzależności państw, firm oraz ludzi w skali świata.. Rozwiązujesz zadania z tegorocznego sprawdzianu, sprawdzając następnie odpowiedzi (zadania od nr 1 do 8) fizyka, klasa 8, 22 czerwiec 2020.. Globalizacja dotyczy procesów i zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych, środowiskowych oraz demograficznych.. PODBÓJ EUROPY PRZEZ HITLERA I STALINA TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii.. Temat: Polska w NATO i UE.. Wykonaj zadanie 9 str. 195 w podręczniku.. Dla uczniów z dostosowaniami zadanie 3 str. 194 w podręczniku-matematyka, klasa 8, 22 czerwiec 2020.. Proszę przeczytać tematy lekcji i nauczyć się opowiadać.. Poznamy także takie pojęcia jak kultura masowa, rewolucja informatyczna i przyjrzymy się problemowi migracji ludności.Na podany temat poświęcamy dwie jednostki lekcyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt