Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym

Pobierz

Czy od tych przymiotników można utworzyć przysłówek.Przymiotniki w stopniu wyższym Przymiotniki w stopniu najwyższym good the best bad the worst far the furthest / the farthest Niektóre przymiotniki mają nieregularną formę w stopniu najwyższym.. Dostarczają nam dodatkowych informacji o rzeczowniku, określają cechy osób lub rzeczy.. Użyj wyrazów z ramki: good, intelligent, artistic, bad, practical, dangerous poniżej.. Ułóż zgodne z prawdą zdania.. 1 Ułóż i napisz zgodne z prawdą zdania.. :) + z tłumaczeniem :) 1 Zobacz odpowiedź .. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów.. Przymiotniki należy wpisać w nominatiwie singularis odpowiedniego rodzaju.. *Z przymiotnikami w stopniu najwyższym często używamy konstrukcji the .. of/in.. b) Uzupełnij zdania.Stopień najwyższy Stopień najwyższy przymiotnika spełniającego rolę orzecznika tworzymy w ten sposób, że dodajemy do przymiotnika końcówkę -sten lub -esten (jeżeli przymiotnik kończy sie na -ß, -t, -z, -d).DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 2.Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym 2012-02-19 09:46:20; Ułuż zdania z przymiotnikiem w stopniu najwyższym i przetłumacz zdania.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij zdania (według przykładu) przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym, od których powstały podane przysłówki..

Zastosuj przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

Król Artur był najpotężniejszy ze wszystkich królów.. Użyj pomocy !. Zapisz je w zeszycie.. Przymiotniki i przysłówki: - w stopniu wyższym - i najwyższym: - nie .,,Historia kina- pisownia przeczenia nie''- scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w kl. IV- VIII Szkoła Podstawowa im.. Ułóż zdania z przymiotnikami z ramki w stopniu najwyższym!. 2012-01-17 11:37:34; Ułóż zgodne z prawdą zdania.. "Miał wówczas zaledwie 15 (!).. Russia/ big/cou…Ułóż 5 zdań w stopniu wyższym i 5 zdań w stopniu najwyższym.. niezgodna560 Najmniejszy chłopiec z klasy nie mógł dosięgnąć pewnej rzeczy , wyższy od niego kolega pomógł mu .Dobra ciocia z Anglii przywiozła mi niesamowity prezent.Ułóż zgodne z prawdą zdania.. 2. gold / silver / platinum (expensive).Przypomnij sobie, jak zapisujemy formy zaprzeczone przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.. Dziwny- Robert nie jest normalny, ale Michał jeszcze bardziej dziwniejszy.To nie była zwyczajne zachowanie i sam powód tej sytuacji był najdziwniejszy.. Zastosuj przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.. POMOCY!. Zdanie złożone współrzędnie - rozłączne Jutro wyplewię ogródek lub pomaluję swój pokój.. jak zapisujemy formy zaprzeczone przymiotniki w stopniach równym,wyższym i najwyższym następnie ułóż zdania w jktóryc - Pytania i odpowiedzi - Język polski ..

2011-05-05 15:05:43Napisz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

Lekcja 19 marca 2020 r. Topic: Praca z tekstem.. wspólnie z kolegą/koleżanką realizujesz projekt z języka angielskiego .Polecenie-Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym.. pomocy !. 2019-02-07 18:26:27Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym 2012-02-19 09:46:20 Napisz po 5 zdań w stopniu najwyższym i wyższym angielski 2020-02-07 16:09:50 Ułóż zgodne z prawdą zdania.Zrobione Ułóż zgodne z prawdą zdania.Zastosuj przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz po trzy zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym o sobie i swojej rodzinie.. Wplecione są one w zdania, które dodatkowo wykorzystują 2000 najpopularniejszych angielskich słów, których znajomość pozwala .Ułóż po dwa zdania z partykułą nie - z rzeczownikiem (razem) - z przymiotnikiem w stopniu równym (razem) - Z przysłówkiem w stopniu równym utworzonym od przymiotników (razem) - z czasownikami (osobno)-z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym (osobno) - jedno zdanie z liczebnikiem, zaimkiemNapisz cztery zdania wykorzystując przymiotnik w stopniu wyższym i cztery zdania z przymiotnikiem w stopniu najwyższym..

2009-04-20 15:19:49; Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym.

Potężny- Mój rumak jest o wiele potężniejszy niż Twój konik.. Zadanie 1 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Następnie ułóż zdania, w których zastosujesz zaprzeczone formy przymiotników z poprzedniego ćwiczenia.. o to sowa : quiet , boring , interestng , high , cheap ( 5 zdań ) 2010-02-21 16:07:51 Ułóz zdania używając przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt