Sprawozdanie z narodowego programu rozwoju czytelnictwa - szkoła podstawowa

Pobierz

Jej celem jest, jak sama nazwa wskazuje, podniesienie aktywności.Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3 w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 3750zł Wkład własny : 750zł.. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 .Szkoła Podstawowa nr 31 im.. Wkład własny: 1 000 zł.. Kwota przyznanego wsparcia: 4 000 zł.. Liczba zakupionych książek :282 , w tym lektur (60%)3 Uwaga: realizowany w r. 20 5 w szkołach podstawowych program "Książki naszych marzeń" jest niezależny od Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 20 6-2020, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by szkoły, które uzyskały wsparcie w ramach "Książek naszych marzeń", aplikowałySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 3 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o 1005 woluminów.. W ankiecie braliOrgany prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań .Zgodnie z § 6 ust..

Całkowity koszt programu: 5 000 zł.

Po przeprowadzeniu ankiety przy użyciu formularza Forms z uczniami, rodzicami i nauczycielami sporządziliśmy listę nowości.. 19 Sty, 2021 .. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w .W związku z § 15 ust.. W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15.000 zł Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł Wkład własny: 3.000 zł Liczba zakupionych książek: 788, w tym lektur: 206, co stanowi 26% zakupionych książek.Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy..

Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Łasinie W czerwcu 2018 r. szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego biblioteka otrzymała 15000 zł na zakup nowych książek ( 12000zł + 3000zł wkład własny).

Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł.. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 biblioteka szkolna zakupiła za kwotę 15 000 zł 718 woluminów, w tym 42 dokumenty elektroniczne (audiobooki) oraz 368 lektur (co stanowi 51% zakupionych książek) .W związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy Vb wraz z wychowawczynią Danutą Taborek przygotowali przedstawienie pt. "Trzy Świnki", z którym wystąpili przez bardzo krytyczną widownią jaką są dzieci z oddziału przedszkolnego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. Pierwszym z działań, które zostało wykonane było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów oraz rodziców na temat: "Czego oczekuję od biblioteki szkolnej".. Statut; Plan pracy szkoły; Regulamin ucznia; Regulamin stroju i wyglądu ucznia; Zasady funkcjonowania dziennika; Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; Historia szkoły.. 20 Sty, 2021.. Liczba zakupionych książek: 281, w tym 124 lektury, co stanowi 44% zakupu.W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu III, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała w marcu 2019 roku środki finansowe na zakup książek w wysokości 15 000,00 zł, w tym 12 000 .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWONU CZYTELNICTWA- Priorytet 3 W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1, im..

1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych "Narodowego Programu Rozwoju ...Szkoła.

W szkole zostały zrealizowane następujące działania: 1.. Ważne informacje od psychologa.. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich I. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.. Zasięgnięcie opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego przy zakupie książek: • zasięgnięto opinii Rady .Podsumowanie działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, m.in. apel szkolny, ekspozycje prac, informacje na stronie internetowej szkoły, wystawki (grudzień 2018 r. )..

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im.Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie realizowano na podstawie § 11 ust.. CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15.000 zł.. Zakupy skonsultowaliśmy z Radą Rodziców, samorządem szkolnym oraz .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaklikowie Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa to akcja rozpowszechniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.. Bibliotekarze zebrali od uczniów propozycje interesujących ich pozycji i na tej podstawie .. Orła Białego ul. PCK 18 42-200 Częstochowa tel.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r.. Dokumenty szkoły.. Reakcje dzieci wskazywały na to, iż przedstawienie się bardzo podobało.W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim wzbogaciła się o 847 nowych pozycji książkowych o wartości 15 000 zł.. Materiały .. ORPEG 2018Formularz _ORPEG.xlsx 0.02MB Formularz sprawozdania - organ prowadzący szkołę 2018Formularz _organ _prowadzący _szkołę.xlsx 0.02MB Formularz sprawozdania .W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka Szkoły Podstawowej w Malanowie otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek.W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka PSSP w Mińsku Mazowieckim otrzymała w maju 2018 roku środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z .Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach.. Historia placówki; Uczniowskie legendy o Kaniowie; Patron szkoły; Hymn szkoły; Rada Pedagogiczna; Pedagog szkolny; Logopeda szkolny .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. M. Konopnickiej w Wietlinie.. CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU - 15.000 zł, kwota przyznanego wsparcia finansowego - 12.000 zł, wkład własny - 3.000 zł..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt