Plan pracy do dzieła klasa 5

Pobierz

Zaczynamy nowy rok szkolny.. do podstawy.. - stosuje różne rodzaje plam w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy, - porównuje dwa dzieła wskazane przez nauczyciela pod kątem zastosowanych plam.. Poziom: Klasa 5.. Każdy uczeń przynosi na lekcję:Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Liczba godzin.. Treści nauczania.. projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, plamy, barwy i kształty,Plan pracy "Do dzieła" klasa 5, plik: plan-pracy-do-dziela-klasa-5.pdf (application/pdf) Do dzieła!. Co widzimy i jak to pokazać?. ABC sztuki 3. i 4.. I.1 I.5 I.6 II.1Roczne plany pracy Nowa edycja 2021-2023 \ Klasa 5 Plan pracy "Do dzieła" klasa 5 Podgląd 621 kB Roczne plany pracy Nowa edycja 2021-2023 \ Klasa 5 Ćwiczenia do quizów "Do dzieła" klasa 5 1 MB Ćwiczenia, Quiz Zaloguj się, by mieć dostęp Nowa edycja 2021-2023 \ Klasa 5 \ Faktura Karta pracy "Faktura" 626 kB Karty pracy Zaloguj się, by mieć dostępPlan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Numer i temat lekcji Liczba godzin Środki dydaktyczne Treści nauczania Wymagania Odniesienia.. Klasa 5 2017-2018 Plan wynikowy opracowała doświadczona nauczycielka plastyki, doradca metodyczny ds. sztuki i wiedzy o kulturze, mgr Bożena Ozga-Morawska..

Plan pracy "Do dzieła" klasa 5.

Klasa VI Numer i temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania WYMAGANIA Odniesienia do podstawy programowej PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Uczeń: 1. i 2.. - podstawowe terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego: linia, kontur, plama, walor, światłocień, barwa, gama barwna, faktura, kształt, kompozycja .Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Linia i punkt 1 - termin język plastyki oraz terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego: linia, kontur, plama, walor, światłocień, barwa, gama barwna, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa - elementy plastyczne w otoczeniu i w dziele .dzieła pod kątem zastosowanych plam.. programowej.. klasa 5 lekcji Temat lekcji Uczeń: a y j Wymagania Uwagi Kompetencje k luczowe Niezbędne środki dydaktyczne Lekcja organizacyjna.. Numer i temat lekcji Liczba godzin Środki dydaktyczne Treści nauczania Wymagania Odniesienia do podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: Klasa VI Co pamiętamy z abecadła plastycznego 1..

2 - podręcznik "Do dzieła!

ABC sztuki 2 scenografia dobro kultury - terminy: kompozycja, kontrast, , ekspozycja, eksponat, zabytek, , pomnik historii, kustosz .Plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Zadania z karty pracy (4 wybrane) - trójkąty kl. V 2.Geografia Temat: Pierwsze podróże geograficzne.. Zaktualizowany: 2018-08-29.planuje kolejne etapy swojej pracy, wykonuje element dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji, stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.. Numer i temat lekcji.. Szkolny system oceniania zachowania.Plan dydaktyczno - wychowawczy z plastyki "Do dzieła!". ABC sztuki.. 2 ABC sztuki - terminy: sztuka oficjalna, popularna, ludowa, naiwna, etnografia, etnologia, skansen, pieta, świątek, abstrakcja, sztukiPlan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Numer i temat lekcji Liczba godzin Środki dydaktyczne Treści nauczania Wymagania Odniesienia.. Numer i temat lekcji Treści nauczania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: 1. i 2. do podstawy.. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie Zaloguj się Załóż konto Przejdź do listy zasobów.. Pobierz (55 kB) Liczba pobrań: 14871. podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: Klasa V. programowej.. Co widzimy i jak to pokazać?. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej - przypomnienie ustaleń zawartych w kontrakcie klasowym oraz praw i obowiązków ucznia..

Filtry: roczne plany pracy.

Klasa VII Numer i temat lekcji Liczba godzin podstawowe Treści nauczania Wymagania Odniesienia do podstawy programowej ponadpodstawowe Uczeń: 1.. Wspomnienia z wakacji.. Nowa edycja 2021-2023 .- planuje kolejne etapy swojej pracy, - wykonuje element dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji, - stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.. Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu 1 - termin: piramida, sarkofag,zasady wyboru uczniów do obywatelskie (środowisko wybory wybór koleżanki / kolegi na samorządu klasowego lokalne) elementy dyskusji, wnioski kandydata do samorządu sposób głosowania klasowego Kodeks Ucznia; prawa i obowiązki zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Ucznia 3.- wymienia środki wyrazu typowe dla sztuk wizualnych,- opisuje wskazane dzieło omówione na lekcji lub w podręczniku,- wymienia i stosuje podstawowe elementy analizy dzieła sztuki,- przyporządkowuje techniki i materiały do dziedzin sztuki,- wykonuje pracę w wybranej technice plastycznej.- opisuje wpływ techniki temperowej i gwaszu na wymowę dzieła na podstawie reprodukcji obrazu oraz własnej pracy, - wyjaśnia, czym jest ikona, - tworzy z wyobraźni pracę plastyczną w technice plakatowej lub temperowej, podejmując próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania.PLAN PRACY DLA KLASY V B od dnia 23.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Wychowawca klasy: Anna Stój Poniedziałek 23.03.2020r..

Plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!".

Klasa V Numer i temat lekcji Liczba godzin podstawoweTreści nauczania Wymagania Odniesienia do podstawyUczeń: programowej ponadpodstawowe 1. i 2.. Przypominamy sobie abecadło plastyczne 1 - podręcznik "Do dzieła!. Matematyka Temat : Trójkąty - utrwalenie wiadomości.. Grafika artystyczna (warsztatowa) 3 - podręcznik "Do dzieła!. klasa 7 lekcji Temat lekcji a y j Wymagania Uwagi Uczeń: Niezbędne środki dydaktyczne 1 Lekcja organizacyjna.. Co widzimy i jak to pokazać?. - kształtowanie umiejętności postawy asertywnej.. Każdy uczeń przynosi na lekcję:1 - formy sztuki u żytkowej - estetyczne kształtowanie otoczenia - zastosowanie w praktyce elementów plastycznych: linii, plamy, barwy, kształtu - planuje kolejne etapy swojej pracy, - wykonuje element dekoracyjny, korzystaj ąc z podanych propozycji, - stosuje w działaniach plastycznych okre ślone techniki i materiały.. Opublikowano w dniu.. 30 sierpnia 2017 Autor: Pawłowski Łukasz.. Przedmiotowy system oceniania.. Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu 1 - termin: piramida, sarkofag, hieroglify,- opisuje wybrane dzieło jednego z nurtów, uwzględniając tematykę i środki wyrazu, - wykonuje w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną twórczością artystów poznanych nurtów, podejmując próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania.. Klasa IV Numer ponad 1.. - stosuje różne rodzaje plam w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy, - porównuje dwa dzieła wskazane przez nauczyciela pod kątem zastosowanych plam.. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie Zaloguj się Załóż konto Przejdź do listy zasobów.. podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: Klasa IV.. ", s. 105-112Plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". ABC sztuki 2 - terminy: sztuka współczesna, sztuki wizualne, dzieło sztuki, abstrakcja, poezja konkretna,Plan pracy wychowawczej - klasa V. ABC sztuki 2 • terminy: oryginał, kopia, falsyfikat, reprodukcja, plagiat, piractwo, własność intelektualna •reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych plam.. Klasa VII SEMESTR I Numer i temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wymagania Odniesienia do podstawy programowej podstawowe rozszerzone Uczeń: 1. i 2.. Fotografia 3 - terminy: fotomontaż fotokolaż1 Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. - projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, plamy, barwy i kształty, - stosuje różne …Plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!".. - projektuje i tworzy …- określa cechy piety i świątka na podstawie fotografii rzeźby ludowego twórcy - omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod kątem ich formy i użytego materiału - wykonuje pracę na zadany temat w określonej technice - opisuje wnętrze izby wiejskiej i prezentowane w niej wyroby ludowych rzemieślników - wyraża własną opinię na temat …Plan pracy "Do dzieła" klasa 4, plik: plan-pracy-do-dziela-klasa-4.pdf (application/pdf) Do dzieła!. Nowa edycja 2020-2022 .Plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Rok szkolny 2017/2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt