Przedstaw zasady postępowania podczas powodzi

Pobierz

Dział Ochrony Informacji Niejawnych.. Dział Analiz.. Takie zaświadczenie jest ważne 3 lata od dnia jego wydania, zatem aby nie stracić uprawnień, egzamin należy powtarzać.Aby uniknąć zatrucia, w miarę posiadanych możliwości i środków, koniecznie należy zabezpieczyć drogi oddechowe (maska filtracyjna, maska ucieczkowa, mokra chustka, ręcznik itp.) oraz poruszać się po zadymionych pomieszczeniach "na czworaka" (gazy pożarowe ze względu na wyższą temperaturę unoszą się).. Umocuj lub usuń z parapetów zewnętrznych, balkonów, tarasów, podwórek przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI .. - w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez służbę zdrowia.. Dla powodzenia ewakuacji bardzo istotne jest nie tylko sprawne działanie wszystkich zaangażowanych służb ratowniczych oraz realizacja zaplanowanych działań, ale również postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania służb kierujących ewakuacją i ludności ewakuowanej.Odpowiedź: 1.. Przed rozprawą strona powinna złożyć żądanie przeprowadzenia dowodów, jednak nie zastosowanie się do tego obowiązku nie pozbawia strony prawa zgłoszenia tego żądania w czasie trwania rozprawy.Po pierwsze - zadzwoń do służb ratunkowych i podaj swoje dokładne położenie, co ułatwi im Twoje odnalezienie..

2 przedstaw zasady ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią .

Dział Finansowo-Księgowy.. Podoba się?Zdejmij i odsuń od siebie wszelkie metalowe przedmioty: biżuterię, zegarki, klamry, parasolki, nie używaj telefonu komórkowego.. 3….GMINNA ŻEGOCINA - OBRONA CYWILNA - ZASADY POSTĘPOWANIA: PODCZAS POWODZI: Zagrożenie powodziowe najczęściej występuje w okresie: - zimowo - wiosennym na skutek spływu wód roztopowych i kry lodowej co jest spowodowane gwałtownym topnieniem śniegu i lodu, - letnim na skutek intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu.. -W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).. - wyłączenie instalacji elektrycznych oraz gazowych.. Dział Inwentaryzacji.Ewakuacja oznaczać może jedyną szansę na uratowanie życia.. Kurs KPP trwa 66 godzin i kończy się egzaminem, po zaliczeniu którego osoba otrzymuje zaświadczenie.. Uwaga!ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wskazuje w art. 4, że właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na .informacje powodziowe: czeladź i będzin przygotowuje się do ewakuacji redakcja 18.05.2010 w …Postępowanie cywilne w Polsce - postępowanie, w którym rozpatruje się sprawy cywilne.Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych.W literaturze zwraca się uwagę, że sprawy cywilne .Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia powodzi oraz lokalnych podtopień - aspekty praktyczne Autor: SA PSP Kraków..

Przedstaw zasady postępowania w czasie burzy w przypadku pobytu w domu oraz poza nim.

Numery kontaktowe: 1.. Title: POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCHOmów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.. in progress 0.1. wezwanie stron do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów oraz innych dowodów.. To obywatel decyduje czy chce poddać się procesowi ewakuacji czy też nie.. Postępowanie w czasie zagrożenia Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źród-łem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby.Należy wtedy ukryć się w miejscu, w którym strzelec będzie miał małe szanse na znalezienie nas.. Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca element kierowania bezpieczeństwem1 omów zagrożenie zdrowia i życia występujące podczas powodzi .. Pamiętaj o tym, aby zamknąć drzwi, co ograniczy przedostawanie się dymu i rozprzestrzenianie się ognia do pomieszczenia, w którym się znajdujesz.. Informujemy rodzinę mieszkającą poza obszarem zagrożenia dokąd się udajemy 15.. Zadanie można rozwiązać następująco: Przed powodziąW trakcie zagrożenia powodziowegoW trakcie powod Odpowiedź na zadanie z Edukacja dla bezpieczeństwa 8zamknąć główny zawór gazu, przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych, do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym, jeżeli będzie taka konieczność - przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia, w razie zadymienia przemieszczać się trzymając głowę na wysokości ok. 1 m (ochrona przed dymem i ciepłem),Zabezpieczamy dom: zamykamy okna, wyłączamy z kontaktów urządzenia elektryczne, zamykamy główny zawór wody i wyłącznik prądu i gazu 14..

3 zaplanuj czynności domowników na wypadek zagrożenia powodziowego .

112 (z komórki) Postępowanie w przypadku nagłej ewakuacji: W przypadku gdy zostaje podjęta decyzja o ewakuacji wszyscy członkowie domu/mieszkania powinni natychmiast spakować TYLKO najpotrzebniejsze rzeczy (ubrania, bielizna, śpiwór, telefony komórkowe, .Przebywając w zalanym budynku, podczas powodzi, należy zapobiegać tworzeniu się atmosfery paniki.. Niech to będzie także miejsce, które ochroni nas przed kulami wystrzelonymi na oślep.. Należy słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji; Jeśli to możliwe, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny; Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustalić sposoby kontaktowania się .Postępowanie przed, po i w czasie powodzi miej włączone radio na częstotliwości lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach.. przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości .- wyrzuć całą żywność włącznie z konserwami, która miała kontakt z wodą powodziową, - odpompuj zalane piwnice stopniowo około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie, w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów, - obsłuż uszkodzone zbiorniki sanitarne, szamba, podpiwniczenia i instalację ściekową tak szybko, jak to możliwe.W trakcie powodzi: wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo, w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112, w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przejdź na wyżej położone tereny, jeśli masz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana,Sposoby postępowania w przypadku powodzi..

Pytanie brzmi: 1.Przedstaw zasady postępowania w czasie powodzi w przypadku pobytu w domu oraz poza nim.

- utrzymać ciepło ciała,Ratownikiem zostaje osoba, która ukończyła kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).. Jeśli nie masz się gdzie schować, nie kładź się na ziemi, tylko przyjmij najbezpieczniejszą w takiej sytuacji pozycję: kucnij, trzymając się za zetknięte kolana i kostki.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Zasady ewakuacji .. Zamknięte drzwi uszczelnij, najlepiej przy pomocy mokrych materiałów.Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia: Zamknij wszystkie okna i drzwi, oceń stan okien, w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz.. Jeśli łowisz ryby, odłóż wędkę na czas burzy.. Jeśli płyniesz łodzią, kajakiem czy pontonem, natychmiast przybij do brzegu i wyjdź z łódki.. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.. Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt